EHBO Vereniging Beilen

Welkom op de site van EHBO afdeling Beilen.

 

De EHBO vereniging Beilen is op 26 februari 1979 opgericht, en stelt zich, zoals dat zo mooi in de statuten staat, ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Volgens de statuten tracht de EHBO vereniging Beilen dit te bereiken door:

a.                 het in het leven roepen van cursussen, waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

b.                 Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen.

 

Dit betekent zoveel als dat de EHBO vereniging Beilen opleidingen en herhalingslessen organiseert, zie ook “opleidingen”.

 

Maar als EHBO vereniging Beilen doen we meer, zo zijn we regelmatig te vinden op verschillende evenementen in Beilen, daar over meer bij “hulpverlening”.

 

Al een aantal jaren wordt er op provinciaal/district nivo en ook landelijk meegedaan aan wedstrijden, zie het hoofdstuk “wedstrijdploeg”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments